Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendindamas 2019 m. gegužės 17 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V-590 ,,Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“, kviečia Druskininkų savivaldybėje esančias įmones dalyvauti psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams mokymuose.

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tikslas – ugdyti  įmonių darbuotojų kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai, gerinti psichosocialinę aplinką įmonėse ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą

Kas sudaro psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veiklą:

  • Įmonės individualus situacijos įvertinimas;
  • Mokymai, kurie trunka 40 val., iš jų 25 val. skirtos praktiniams užsiėmimams;
  • Asmenų skaičius  įmonės vienoje grupėje  10 – 20;
  • Rekomendacijų įmonei parengimas;
  • Įgyvendintų veiklų efektyvumo vertinimas.

Dalyvavimas veikloje nemokamas

Veikla bus vykdoma vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-590 „Dėl psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams tvarkos aprašo patvirtinimo“. Išsamų aprašą rasite  ČIA

Registracija ir informacija

 Registraciją vykdo Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vsb@druskininkai.lt, tel. pasiteirauti (8 612) 97211