Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimas

Norime pasidžiaugti, kad pagal „Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo“ veiklos aprašą šiais metais konsultacijos buvo vykdomos Druskininkų sporto centre bei Viečiūnų progimnazijoje.

Mokymų tikslas: psichikos ir elgesio sutrikimų prevencija, visuomenės psichikos sveikatai išsaugoti ir stiprinti

Gebėjimų stiprinimo metu ugdymo įstaigos darbuotojai pristatė aktualias mokyklos ar įstaigos problemas psichikos sveikatos srityje. Konsultuojantys psichologai atsižvelgė į aktualius ugdymo darbuotojams iškylančius sunkumus ir taikė specialiai pritaikytas metodikas jiems išspręsti. Konsultacijų metu komanda su grupe atliko atvejų analizes ir ieškojo galimų problemų sprendimo būdų. Po kiekvienos konsultacijos komanda parengė teorines ir praktines rekomendacijas, skirtas padėti išspręsti aptartas problemas.

Norime padėkoti žinių ieškantiems Druskininkų ugdymo įstaigų darbuotojams už dalyvavimą ir linkime Jiems sėkmės, pritaikant įgytas žinias darbo praktikoje.