Konferencija – minint visuomenės sveikatos biuro veiklos penkmetį

Veiklos penkmetį minintis Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras balandžio 12 d.  surengė konferenciją ,,Visuomenės sveikatos biurų vaidmuo stiprinant gyventojų sveikatą: bendradarbiavimas, geroji patirtis, iššūkiai ir galimybės“. Konferencija organizuota Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro AQUA Didžiojoje konferencijų salėje.
Konferencijoje dalyvavo savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai, savivaldybių gydytojai, švietimo įstaigų atstovai, socialiniai ir kiti visuomenės sveikatos biurų partneriai bei druskininkiečiai, neabejingi sveikai gyvensenai.
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro vadovę ir kolektyvą veiklos penkmečio proga pasveikino LR Seimo narys Zenonas Streikus, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja Evelina Raulušaitienė, Druskininkų „Bočių“ pirmininkė Zita Jančiauskienė, kitų Druskininkų savivaldybėje veikiančių organizacijų atstovai.
Konferencijoje I. Kostina pristatė Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuveiktus darbus bei ateities viziją. Druskininkų savivaldybės administracijos asmens ir visuomenė sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Sadauskaitė savo pranešime įvardijo, kaip, kokiais būdais Druskininkų savivaldybėje stiprinama gyventojų sveikata. Pranešimą „Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybėje“ pristatė Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius Romualdas Sabaliauskas; Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje atstovė Ingrida Zurlytė pristatė savo pranešimą „Sveikata visiems – nė vienas neturi likti nuošalyje“; tarpsektorinio bendravimo reikšmę sveikatos stipinime, aktualijas ir ateities įžvalgas pristatė LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyriaus patarėja dr. Rita Sketerskienė. Tarp konferencijos antrosios dalies temų – ir Lietuvos sveikuolių sąjungos viceprezidentės Sigitos Kriaučiūnienės pranešimas „Sveika gyvensena – kelias į laisvę ir nepriklausomybę“ bei Druskininkų „Ryto“ gimnazijos kūno kultūros mokytojo Danieliaus Urmanavičiaus pranešimas „Moksleivių fizinio aktyvumo motyvacijos skatinimas“.
Konferencijos programoje – ir Druskininkų savivaldybės mokinių konkurso-parodos „Sveikatos galerija V“ 1-osios vietos laureatų Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų surengta meninė inscenizacija „Arbata-sveikata“. Konferencijos pabaigoje – diskusija bei įžvalgų apibendrinimas. Išsamiau apie konferenciją – balandžio 18 d. savaitraščio „Mano Druskininkai“ numeryje.

„Mano Druskininkai“ informacija.