Projektas ,,Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“

 

Projekto pavadinimas:

„Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“ (projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-R630-11-0003 ).

Projektas finansuojamas:
2014–2020 m.  Europos Socialinio fondo lėšų.

Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu.

Projekto vykdytojas:
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto tikslas – Suformuoti Druskininkų savivaldybės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir vertybines nuostatas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. birželis – 2021 m. spalis.

Druskininkų lopšelio – darželio ,,Žibutė“ ugdytiniams organizuojamos sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos, įgyvendinant ,,Kimochis“ ugdymo programą ir sveikatą stiprinančias mankštas. 2019 – 2020 m. šios veiklos bus įgyvendinamos kitose Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose. 

,,Kimochis“ ugdymo programa išdėstytą 3 etapais. Pirmajame etape vaikai supažindinami su personažais, kurių kiekvienas atspindi skirtingo charakterio ugdytinius. Spalvingi Kimočių  charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

Įgyvendinant sveikatą stiprinančias mankštas didelis dėmesys yra skiriamas taisyklingai laikysenai ir plokščiapėdystės profilaktikai. Judėjimas – sveiko vaiko gyvybinis poreikis. Pastaruoju metu daugėja vaikų, turinčių atramos ir judėjimo aparato deformacijas, kurių didžiausia dalis įgimta arba įgyta dėl neteisingos gyvensenos. Ikimokyklinio amžiaus tarpsnyje ypač intensyviai auga ir vystosi judamasis aparatas, formuojasi atskiros jos dalys, todėl labai svarbu plokščiapėdystės profilaktiką pradėti kuo anksčiau.