Projektas ,,Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą – ,,Sveika bendruomenė  – stipri visuomenė“, kuris yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto tikslas – suformuoti Druskininkų savivaldybės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir vertybines nuostatas.

Šiuo metu Druskininkų lopšelio – darželio ,,Žibutė“ ugdytiniams organizuojamos sveikatos saugojimo ir stiprinimo veiklos, įgyvendinant ,,Kimochis“ ugdymo programą ir sveikatą stiprinančias mankštas. 2019 – 2020 m. šios veiklos bus įgyvendinamos kitose Druskininkų savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

,,Kimochis“ – tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams  ugdyti penkias socialines ir emocines kompetencijas: savęs pažinimą, savęs valdymą, socialinį pažinimą, santykių kūrimo įgūdžius bei atsakingą sprendimų priėmimą.

,,Kimochis“ ugdymo programa išdėstytą 3 etapais. Pirmajame etape vaikai supažindinami su personažais, kurių kiekvienas atspindi skirtingo charakterio ugdytinius. Spalvingi Kimočių  charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

Antrajame programos etape vaikai yra supažindinami su penkiais ,,Kimochis“ bendravimo raktais: atkreipti pašnekovo dėmesį, naudoti ramų balsą, naudoti ramų veidą ir kūną, pasirinkti tinkamus žodžius bei ištaisyti skaudinančias situacijas.

Trečiojoje programos dalyje yra kalbama apie jausmus. Apie tai, kada jaučiame, bendraudami su bendraamžiais mokomės atpažinti socialinius ženklus, tokius kaip veido išraiška, kūno kalba ir balso tonas. Ši programa ugdo asmenybę, kuri puikiai žino ko nori, geba įvardinti savo vidinę savijautą, yra atsakinga ir pagarbi.

Įgyvendinant sveikatą stiprinančias mankštas didelis dėmesys yra skiriamas taisyklingai laikysenai ir plokščiapėdystės profilaktikai. Judėjimas – sveiko vaiko gyvybinis poreikis. Pastaruoju metu daugėja vaikų, turinčių atramos ir judėjimo aparato deformacijas, kurių didžiausia dalis įgimta arba įgyta dėl neteisingos gyvensenos. Ikimokyklinio amžiaus tarpsnyje ypač intensyviai auga ir vystosi judamasis aparatas, formuojasi atskiros jos dalys, todėl labai svarbu plokščiapėdystės profilaktiką pradėti kuo anksčiau.