Seminaras – diskusija ,,Vaikų sveikatos tausojimas ir stiprinimas švietimo įstaigose“

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru 2019 m. spalio 28 d. organizavo seminarą – diskusiją ,,Vaikų sveikatos tausojimas ir stiprinimas švietimo įstaigose“.

Seminaro – diskusijos tikslas – aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima tarpsektorinio bendradarbiavimo priemonėmis gerinti švietimo įstaigų bendruomenės supratimą, galimas veiklas tausojant ir stiprinant vaikų sveikatą.

Seminaras – diskusija buvo skirtas savivaldybės administracijos švietimo padalinių, taip pat pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų vadovams, pavaduotojams, mokytojams, atsakingiems už sveikatos ugdymą neformaliojo švietimo priemonėmis, visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems visuomenės sveikatos priežiūrą švietimo įstaigose.

Renginio pradžioje visų laukė muzikinis pasveikinimas, kurį atliko Simona Karauskaitė. Vėliau sveikinimo žodį tarė Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina. Savo kalboje ji pabrėžė vaikų sveikatos tausojimo ir stiprinimo svarbą švietimo įstaigose. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkas Rytis Rimgaila sveikindamas susirinkusiuosius pasidžiaugė, kad šis seminaras – diskusija pritraukė didelį būrį specialistų, kuriems rūpi vaikų ir jaunimo sveikata. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Neformalaus švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Emilija Bugailiškienė pabrėžė, kad viena iš valstybės politikos prioritetinių sričių yra vaikų sveikata.

Pasibaigus sveikinimo kalboms žodį perėmė ir renginį moderavo Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkas Rytis Rimgaila.  

Seminare – diskusijoje Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja Diana Aleksejevaitė pristatė Sveikatos priežiūros mokyklose 2018 m. tyrimo rezultatus, juos palygino su ankstesnio tyrimo rezultatais ir pateikė praktinės rekomendacijas.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Nijolė Paulauskienė skaitė pranešimą – ,,Mokyklos pasirinkta strategija – paveiki keisti bendruomenės gyvenimą“. Jo metu aptarė galimus mokyklos modelius pabrėždama sveikatos stiprinančios mokyklos ir aktyvios mokyklos svarbą šiandienos kontekste. Taip pat apžvelgė teisinę bazę, reglamentuojančią aktyvios ir sveikatą stiprinančios mokyklos modelį, bei pasidalino šių modelių gerąją patirtimi Lietuvos mastu.

Po pietų pertraukos visų dalyvių laukė Povilo Lapisnko vadovaujamos šokių studijos ,,Dosado“ pasirodymas.

Vėliau Druskininkų ,,Atgimimo“ mokyklos direktorė Danutė Časienė skaitė pranešimą tema – ,,Sveikatos ugdymo integravimas i formalųjį ir neformalųjį ugdymą. Geroji patirtis, galimybės ir iššūkiai“. Direktorė savo pranešime apžvelgė sveikatos ugdymo mokykloje retrospektyvą, integruotas sveikatos ugdymo pamokas, neformalaus švietimo būrelius, sveikatinimo renginius, kurie yra tęstiniai, tarptautinius sporto ir sveikatos ugdymo projektus, iššūkius, kuriuos yra išsikėlusi ugdymo įstaiga, galimybes bei pasidžiaugė, kad nuo 2015 m. mokykla yra pasirinkusi sporto ir sveikatos ugdymo modelį.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus metodininkė Irena Pečiulienė skaityto pranešimo ,,Sveikatos ugdymo veiklų integravimas į formalųjį ir neformalųjį švietimą: retrospektyvos ir vizijos“ metu pristatė projektą  ,,Sveikata visus metus“ bei pasidžiaugė Druskininkų savivaldybėje esančių ugdymo įstaigų aktyvių dalyvavimo šiame projekte.

Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Vanagaitienė pranešimo metu išsamiai pristatė projektą – ,,Pradinio ugdymo pasiekimų gerinimas, lavinant socialinį – emocinį intelektą“. Taip pat apžvelgė emocinio intelekto sampratą bei pasidalino asmenine patirtimi.

Įpusėjus pranešimams susirinkusieji atliko nuotaikingą bei aktyvią mankštą, kurią vedė Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Inga Kostina.

Vėliau Akmenės rajono sporto centro direktorius Mantas Mačius skaitė pranešimą tema – ,,Vaikų sveikatos stiprinimas didinant jų fizinį aktyvumą ir keliant motyvaciją patyriminio ugdymo bei socialinių tinklų pagalba“, kurio metu pasidalino gerąją patirtimi vykdant sporto centro veiklas.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Irma Tamulevičienė pranešimo ,,Bendruomenės sutelkimas ugdant sveiką asmenybę“ metu pristatė prioritetines sveikatos ugdymo kryptis švietimo įstaigoje, apžvelgė nuveiktus darbus bei pasidalino gerąją patirtimi vykdant sveikatos priežiūrą mokykloje.

Atsižvelgiant į šiandienos aktualijas seminare – diskusijoje dalyvavo Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Druskininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Rimas Rūkštelis, kuris aptarė gaisro mokykloje situacijas bei mokinių ir darbuotojų galimos evakuacijos eigą.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su kartu su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru džiaugiasi dideliu susidomėjimu seminaru – diskusija, dėkoja visiems pranešėjams už puikius pranešimus bei Druskininkų savivaldybės administracijai už įsteigtas atminimo dovanas seminaro – diskusijos pranešėjams.