Nepamirškime pasirūpinti vaiko sveikatos pažymėjimu!