Mokymai

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-932 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 31 d. Nr. V-1225 įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, vykdo  privalomuosius sveikatos mokymus:

1.    Privalomasis higienos įgūdžių mokymas;
2.    Privalomasis pirmos pagalbos mokymas;
3.    Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.
Atvykstant į mokymus reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę, patvirtinančią apmokėjimą.

Už privalomuosius mokymus galite susimokėti:

Higienos įgūdžių mokymų sąskaita:

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įmonės kodas 303259363

a/s AB Swedbank LT577300010142489023

Mokėjimo paskirtis – už privalomuosius higienos įgūdžių mokymus

 Kodas apmokėjimui PERLO terminale

(Apmokėjimo kvitą būtina pateikti atvykus išklausyti mokymų)

 

Pirmosios pagalbos mokymų sąskaita: 

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įmonės kodas 303259363

a/s AB Swedbank LT577300010142489023

Mokėjimo paskirtis – už privalomuosius pirmos pagalbos mokymus

Kodas apmokėjimui PERLO terminale

(Apmokėjimo kvitą būtina pateikti atvykus išklausyti mokymų)

 

Alkoholio ir narkotikų žalos sveikatai mokymų sąskaita:

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Įmonės kodas 303259363

a/s AB Swedbank LT577300010142489023

Mokėjimo paskirtis – už privalomuosius alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai mokymus 

Kodas apmokėjimui PERLO terminale

(Apmokėjimo kvitą būtina pateikti atvykus išklausyti mokymų)