Sveika bendruomenė – stipri visuomenė

Projekto pavadinimas:
„Sveika bendruomenė – stipri visuomenė“ (projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-R630-11-0003 ).

Projektas finansuojamas:
2014–2020 m.  Europos Socialinio fondo lėšų.

Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
08.4.2-ESFA-R-630 Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu.

Projekto vykdytojas:
Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projekto tikslas – Suformuoti Druskininkų savivaldybės vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir vertybines nuostatas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2018 m. birželis – 2021 m. spalis.

Projekto suma: 198,997.18 eurų iš kurių 169.147.60 eurų ES struktūrinių fondų lėšos, 14.924.79 eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 14.924.79 eurų savivaldybės biudžeto lėšos.