Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse

  • Titulinis
  • Projektai
  • Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse

Projektas: „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“:

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“ NR. DRUS. LEADER-6B-V-7-5-2020. “.  Veiklos finansuojamos EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją“.

Projektas startavo įgyvendinant dvi sveikatingumo stovyklas, kuriose dalyvavo Viečiūnų, Leipalingio  seniūnijos gyventojai, kuriuos rinko bendruomenių pirmininkai.

Stovyklos metu dalyviai dalyvavo grupiniuose ir individualiuose užsiėmimuose, kartu su psichologais ir judesio terapijos specialistais stengėsi suderinti savo kūną, jausmus ir protą, išbandė ,,Point of You“ metodiką, susipažino su aromaterapija, kurios metu uodė aukštos kokybės eterinius aliejus, o rytą pradėjo kartu su joga, taip pat dalyvavo sveikos mitybos edukaciniuose užsiėmimuose ir kitose sveikatinimo veiklose.

Projekto tikslas: Formuoti Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų gyventojų sveiką gyvenseną, didinti jų dalyvavimą aktyviose
veiklose, sveikatinimo programose bei skatinti bendradarbiavimą savanoriškose veiklose.

Projekto metu bus:

1. Organizuojami 131 sporto ir sveikos gyvensenos užsiėmimai skirtingo amžiaus grupių asmenims.
2. Organizuojamos dvi 2-iejų dienų „Sveiko judesio“ vasaros stovyklos šeimoms, 60-iai žmonių.

3.  Organizuojamas 2-iejų dienų bendruomenių dviračių žygis po Druskininkų apylinkes, 30-iai
žmonių.

4. Organizuojama baigiamoji sveikos gyvensenos patirties pasidalijimo konferencija.

5. Formuojami bendruomenių gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžiai.
6. Skatinama savanorystė formuojant sveiką gyvenseną.
7. Skatinamas gyventojų bendruomeniškumas ir įsitraukimas į viešą gyvenimą.
8. Didinamas gyventojų susidomėjimas įvairiais aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdais.
9. Stiprinama ir gerinama gyventojų sveikatą.

Projekto vykdytojas: Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Projektas Vykdomas 2020-2022 m.

Nuotraukos iš įvykusių veiklų: