Ankstyovsios intervencijos mokymai

Ankstyovsios intervencijos mokymai

2023 01 12

Sausio 11-12 d. organizavome Druskininkų savivaldybės įstaigų darbuotojams ankstyvosios intervencijos mokymus.
Ankstyvoji intervencija yra apibrėžiama kaip socialinių pedagoginių bei psichologinių pagalbos priemonių taikymas vaikams, po to, kai yra nustatoma ar sužinoma, jog jie vartoja psichoaktyviąsias medžiagas, siekiant paskatinti jų nevartoti.
Kas gali vesti Ankstyvosios intervencijos programą?
Šią programą gali vesti švietimo pagalbos ar pedagoginių psichologinių tarnybos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai), savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai ir kiti specialistai, baigę teisės aktų nustatyta tvarka akredituotą Ankstyvosios intervencijos mokymo programą. Mokymų programos bendra trukmė – 22 val., 16 val. iš jų yra skirtos teoriniam ir praktiniam pasirengimui dirbti su metodika bei 6 val., kurios yra numatytos dalyvavimui supervizijose.