Įvyko dviračių žygis po Druskininkų apylinkes liepos 5-6 dienomis

Įvyko dviračių žygis po Druskininkų apylinkes liepos 5-6 dienomis

2022 07 18

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendinant projektą „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“ liepos 5-6 dienomis organizavo 2-iejų dienų dviračių žygį po Druskininkų apylinkes.

Sveikatos stiprinimui ir įspūdžiams lietingas ir žvarbus oras – ne kliūtis. Veiklos finansuojamos EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją.