Korupcijos prevencija

Korupcijos pasireiškimo tikimybė Druskininku savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2021 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure 2022 m.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 metams

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Etikos kodeksas

Korupcijos prevencijos 2023-2025 m. veiksmų planas

Pareigybės, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus

Apie korupciją ir veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, galite pranešti Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Ingai Kostinai tel. +370 615 39227, el. paštu inga.kostina@druskininkuvsb.lt arba Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biure atsakinga visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Sandra Naujalė, tel. +370 612 97211, el. paštas sandra.naujale@druskininkuvsb.lt.

STT ragina pranešti apie korupciją Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite (vienu iš būdų): • visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt • užpildydami pranešimą internetinėje svetainėje https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/7425