Asmens duomenų apsauga

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro asmens duomenų apsaugos pareigūnė Sandra Naujalė, visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną

Tel. nr. 8 612 97211

El. paštas sandra.naujale@druskininkuvsb.lt

Asmens duomenų tvarkymas Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje pagal Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą

Informacinis pranešimas apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą